PORTFOLIO > Functional Works

White Teapot
White Teapot
Porcelain and glaze